Cavalry before Arras 1917 – Artist H.A.Lake – Battle of Arras – Herbert.A. Lake

art by H.A.Lake

Prijs

gereserveerd (reservated) voor JdJ

Categorie

Roeping

Land

Groot Brittannië – Frankrijk – Arras

Jaartal / periode

1917

Neem contact op

Neem contact op

Ben je geïnteresseerd in een object of heb je een vraag? Stel gerust je vraag aan ons.

Je gegevens worden beveiligd verstuurd en opgeslagen.

kosmosia vrouw

100% vrijblijvend. Je zit nergens aan vast.

Bijna altijd binnen 24 uur een reactie. Meestal dezelfde dag nog.

Je kan ook altijd bellen wanneer het jou uitkomt.

  • Foto’s
Foto's

Omschrijving

For English text – scroll downwards

Je voelt de spanning. Het is bijna als een foto en genaamd genaamd “Cavalry before Arras 1917”. Het is gemaakt door de Britse officier Herbert.A. Lake

De Officier die zijn handen warm houdt en in de verte kijkt. De koude wind in de rug. Een paard in het midden die van de stress steigert, een soldaat die zijn geweer even tussen zijn knieën klemt om zijn handen warm te blazen…

De Slag om Arras (Frankrijk) was een Brits offensief op het Westelijke front in de Eerste Wereldoorlog. Van 9 t/m 16 Mei 1917 vielen de Britse troepen de Duitse stellingen aan nabij Arras, een stad in Noord Frankrijk.

Beide partijen leden zware verliezen in deze krankzinnige slag : ong. 160.000 aan Britse- en 130.000 aan Duitse kant.

De maker van dit werk is H.A.Lake. Herbert is in 1883 geboren in London. Hij ging naar het Royal Veterinary College (dieren) en studeerde medicijnen aan het University College London (UCL). Na zijn studie (1915) ging hij in het leger bij het Royal Army Medical Corps (RAMC). Herbert.A. Lake werd in Oktober 1915 geplaatst in Noord Frankrijk als medical officer van het 2nd Cavalry Field Ambulance (2CFA). Dit was onderdeel van de 2nd Cavalry Division.

In het veld maakte hij gebruik van zijn geneeskundige kennis voor zowel dier als mens.

Op 8 Oktober 1916 leidde hij het uitgraven van drie bedolven militairen waarvan er 1 overleden en twee gewond waren.

Hoewel hij geen opleiding had gehad bleek hij ook een begenadigd kunstenaar. Hij tekende en schilderde zijn ervaringen in de oorlog om hem heen waarbij het gebruik van paarden centraal stond. Naast dit werk maakte hij o.a., ook werk met de inzet van paarden bij de Field Ambulance.

In 1917 was hij ooggetuige van de voorbereidingen van de militairen en paarden vlak voor de laatste cavalry charge (aanval met cavalerie) bij Arras. Naar verluid de laatste cavalry charge door Britse troepen in Europa. Het bizarre is dat hij stond te kijken naar de mannen die hij korte tijd later moest helpen om hun verwondingen te overleven.

Na de eerste wereldoorlog woonde Herbert Lake in Beaminster, Dorset waar hij een praktijk had waar hij zowel voor dieren als voor mensen zorgde. Op de laatste foto zie je Herbert.A.Lake in uniform op zijn paard.

Lijst : 50cm x 40cm, Afbeelding : 42cm x 32cm.

Gesigneerd in druk vd tekening maar daarnaast met potlood door de kunstenaar zelf en voorzien van een de titel in potlood.English———————–English—————————-English—————————–English———————–English

You feel the tension. It’s almost like a picture and called “Cavalry before Arras 1917”. It was made by the British officer Herbert.A. Lake

An Officer who keeps his hands warm and looks into the distance. The cold wind at the back. A horse in the middle that prances from the stress, a soldier who clamps his gun between his knees for a moment to blow his hands warm…

The Battle of Arras (France) was a British offensive on the Western Front in World War I. From 9 to 16 May 1917, the British troops attacked the German positions near Arras, a town in northern France.

Both sides suffered heavy losses in this insane battle : approx. 160,000 on the British- and 130,000 on the German side.

The creator of this work is H.A.Lake. Herbert was born in London in 1883. He attended the Royal Veterinary College (animals) and studied medicine at University College London (UCL). After his studies (1915) he joined the Army with the Royal Army Medical Corps (RAMC). Herbert.A. Lake was posted in Northern France in October 1915 as medical officer of the 2nd Cavalry Field Ambulance (2CFA). This was part of the 2nd Cavalry Division. In the field he made use of his medical knowledge for both animals and humans.

On 8 October 1916 he led the excavation to save three soldiers of which one had deceased and two were wounded.

Although he had no formal education, he also turned out to be a gifted artist. He drew and painted his experiences in the war around him in which the use of horses was central. In addition to this work, he also made work with the use of horses at the Field Ambulance.

In 1917 he was an eyewitness to the preparations of the soldiers and horses just before the last cavalry charge (attack with cavalry) at Arras. Reportedly the latest cavalry charge by British troops in Europe. The bizarre thing is that he was watching the men he had to help a short time later to survive their injuries. {witregel] After the first world war, Herbert Lake lived in Beaminster, Dorset where he had a practice where he cared for both animals and people.

The last picture is Herbert.A.Lake in his uniform on a horse.

Frame : 50cm x 40cm, Image : 42cm x 32cm.

Signed in print of the drawing but also with pencil by the artist himself and provided with a title in pencil.