Notificatie voor goud- & zilversmeden – Groningen 26 Augustus 1800

Prijs

niet te koop-behoort tot privécollectie-zie de home pagina

Roeping

Land

Nederland - Groningen

Jaartal / periode

1800

Neem contact op

Neem contact op

Ben je geïnteresseerd in een object of heb je een vraag? Stel gerust je vraag aan ons.

Je gegevens worden beveiligd verstuurd en opgeslagen.

kosmosia vrouw

100% vrijblijvend. Je zit nergens aan vast.

Bijna altijd binnen 24 uur een reactie. Meestal dezelfde dag nog.

Je kan ook altijd bellen wanneer het jou uitkomt.

  • Foto's
Foto's

Omschrijving

Notificatie, Aldus gedaan in Groningen den 26 Augustus 1800. Het zesde jaar der Bataafsche Vrijheid

Een ruim 200 jaar oud "aanplakbiljet". Bovenaan: GELYKHEID VRYHEID.

De municipaliteit der stad Groningen, hebbende ontvangen een extract uit de notulen van het departementaal bestuur van den Eems / waarin wordt gelast / zig stiptelijk te gedragen naar den inhoud eener missive van den agent van financien, volgens welke onder anderemdaar genoemde ook deze municipaliteit met de n meesten spoed zal oproepen, en binnen de kortst mogelijk te bepalen tyd voor zig doen compareren, alle zodanige ingezetenen binnen haar gemeente, die van nu voortaan als goud of zilversmeden zouden willen, of willen blyven fungeren, of enige negotie dryven in gemaakt goud of zilverwerk en dezelfde vervolgens zig daartoe zal doen inschrijven in een register in art. 20 van het reglement waarin de goud en zilversmeden binnen de Bataafsche Republiek, mitsgaders zodanige winkeliers of andere personen die in gemaakt goud of zilverwerk, negotie doen of handel dryven, zig zullen hebben te gedragen, nader omschreven: en eindelyk derzelver naamen enz. volgens eene daar nevensgevoegde tabel, aan 't tementaal bestuur zal inzenden, heeft goedgevonden ten gevolge gezeiden(?) last opteroepen gelijk in dezen/alle zodanige ingezetenen binnen haar gemeente/ die van nu en voortaan als Goud- en Zilversmeden / willen / of willen blijven fungeren / of enige negotie ....... in gemaakt Goud en Zilverwerk / om binnen den tijd van acht dagen / na affirie dezes hunnen namen en woonplaatsen ter secretarie dezer stad optegeven / waartoe een der klerken ieder van die dagen (uitgenomen des Zondags) 's morgens van tien tot elf uren zal bacareren : op dat dan vervolgens de inschrijving zal kunnen plaats hebben / waartoe een nadere oproeping of citatie zal geschieden.

En opdat dit ter kennise van een ieder / die zulks aangaat moge komen / zal deze op de gewoone plaatsen worden aangeslagen.

Aldus gedaan in Groningen den 26 Augustus 1800.

Het zesde jaar der Bataafsche Vrijheid.

Ter ordonnantie van de Municipaliteit voorsz. R. Lohman, Secr.

Te Groningen,

By Jan Hendrik Bolt, Stads Boekdrukker aan de Groote Markt.
Neem contact op

Neem contact op

Ben je geïnteresseerd in een object of heb je een vraag? Stel gerust je vraag aan ons.

Je gegevens worden beveiligd verstuurd en opgeslagen.

kosmosia vrouw

100% vrijblijvend. Je zit nergens aan vast.

Bijna altijd binnen 24 uur een reactie. Meestal dezelfde dag nog.

Je kan ook altijd bellen wanneer het jou uitkomt.