Markthalle VII Berlin – Uit het puin van Berlijn – 1940-1945

Prijs

niet te koop-behoort tot privécollectie-zie de home pagina

Roeping

Land

Duitsland - Berlijn

Jaartal / periode

1940-1945

Neem contact op

Neem contact op

Ben je geïnteresseerd in een object of heb je een vraag? Stel gerust je vraag aan ons.

Je gegevens worden beveiligd verstuurd en opgeslagen.

kosmosia vrouw

100% vrijblijvend. Je zit nergens aan vast.

Bijna altijd binnen 24 uur een reactie. Meestal dezelfde dag nog.

Je kan ook altijd bellen wanneer het jou uitkomt.

  • Foto's
Foto's

Omschrijving

Markthalle VII Berlin. - Keramiek bordje (19cm) met opschrift Markthalle VII ( Deutscher Text? Scrollen Sie nach unten )

Een klein bordje opgegraven uit een dump van het puin van Berlijn. In 2024 toegevoegd aan de collectie van Kosmosia.nl.

Tijdens de oorlog werd Markthalle VII grotendeels verwoest. Slechts twee delen zijn bewaard gebleven als monumenten. Aan de Dresdener strasse 27 Berlijn heeft de gevel nog een rondbogig portaal met inscriptie "Markthalle 27" en het gebouw aan de Legiendamm 32 Berlijn was oorspronkelijk verbonden met de Markthalle.

Gedurende de oorlog werd Berlijn zwaar gebombardeerd door de geallieerden en in 1945, na zware gevechten tussen Duitse en Russische troepen veroverd door de Russen en verdeeld tussen de geallieerde bezettingszones.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelden de 14 markthallen in Berlijn een cruciale rol in het voeden van de bevolking te midden van de chaos en verwoesting. Ondanks de ontberingen en beperkingen slaagden deze markthallen erin om een essentiële bron van voedsel te blijven voor de burgers van Berlijn. Ze dienden als belangrijke distributiepunten voor voedselvoorraden die schaars waren vanwege de geallieerde blokkade van de stad.

Markthallen zoals de Markthalle Neun in Kreuzberg werden omgevormd tot centra van bevoorrading en uitwisseling van voedsel. Hoewel de omstandigheden extreem moeilijk waren en er vaak lange wachtrijen waren, slaagden de markthallen erin om een zekere mate van normaliteit te behouden te midden van de oorlogsomstandigheden.

De markthallen waren niet alleen belangrijk voor de voedselvoorziening, maar ook voor het behoud van sociale cohesie en gemeenschapsgevoel tijdens een periode van intense crisis. Mensen kwamen samen om te ruilen, te delen en steun te vinden bij elkaar, waardoor de markthallen niet alleen een plek van transactie waren, maar ook van menselijke verbondenheid.

Kortom, tijdens de Tweede Wereldoorlog speelden de markthallen in Berlijn een vitale rol als centra van voedselvoorziening en gemeenschapsvorming te midden van de ontberingen van de oorlog.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Markthalle VII, Berlin. - Teller (19cm) mit der Aufschrift Markthalle VII.

Ein kleines Schild ausgegraben aus einer Mülldeponie der Trümmer von Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg.

Während des Krieges wurde die Markthalle VII größtenteils zerstört. Nur zwei Teile blieben als Denkmäler erhalten. An der Dresdener Straße 27 in Berlin hat die Fassade noch ein rundbogiges Portal mit der Inschrift "Markthalle 27" und das Gebäude in der Legiendamm 32 in Berlin war ursprünglich mit der Markthalle verbunden.

Während des Krieges wurde Berlin schwer von den Alliierten bombardiert und 1945, nach schweren Kämpfen zwischen deutschen und russischen Truppen, von den Russen erobert und zwischen den alliierten Besatzungszonen aufgeteilt.

Während des Zweiten Weltkriegs spielten die 14 Markthallen in Berlin eine entscheidende Rolle bei der Ernährung der Bevölkerung inmitten von Chaos und Zerstörung. Trotz der Entbehrungen und Einschränkungen gelang es diesen Markthallen, eine wesentliche Nahrungsquelle für die Bürger Berlins zu bleiben. Sie dienten als wichtige Verteilungspunkte für Lebensmittelvorräte, die aufgrund der alliierten Blockade der Stadt knapp waren.

Markthallen wie die Markthalle Neun in Kreuzberg wurden zu Zentren der Versorgung und des Austauschs von Lebensmitteln umgestaltet. Obwohl die Bedingungen extrem schwierig waren und es oft lange Warteschlangen gab, gelang es den Markthallen, ein gewisses Maß an Normalität inmitten der Kriegsbedingungen aufrechtzuerhalten.

Die Markthallen waren nicht nur wichtig für die Lebensmittelversorgung, sondern auch für den Erhalt des sozialen Zusammenhalts und des Gemeinschaftsgefühls während einer Zeit intensiver Krise. Die Menschen kamen zusammen, um zu tauschen, zu teilen und gegenseitige Unterstützung zu finden, wodurch die Markthallen nicht nur Orte des Handels, sondern auch der menschlichen Verbundenheit waren.

Zusammenfassend spielten die Markthallen in Berlin während des Zweiten Weltkriegs eine vitale Rolle als Zentren der Lebensmittelversorgung und der Gemeinschaftsbildung inmitten der Entbehrungen des Krieges.

Neem contact op

Neem contact op

Ben je geïnteresseerd in een object of heb je een vraag? Stel gerust je vraag aan ons.

Je gegevens worden beveiligd verstuurd en opgeslagen.

kosmosia vrouw

100% vrijblijvend. Je zit nergens aan vast.

Bijna altijd binnen 24 uur een reactie. Meestal dezelfde dag nog.

Je kan ook altijd bellen wanneer het jou uitkomt.