Percy Cotter – Een kerstkaart van een veteraan – No.6 Commando – D-Day

kerstkaart commando

Prijs

niet te koop-behoort tot privécollectie-zie de home pagina

Roeping

Land

Groot Brittannië - United Kingdom

Jaartal / periode

2006

Neem contact op

Neem contact op

Ben je geïnteresseerd in een object of heb je een vraag? Stel gerust je vraag aan ons.

Je gegevens worden beveiligd verstuurd en opgeslagen.

kosmosia vrouw

100% vrijblijvend. Je zit nergens aan vast.

Bijna altijd binnen 24 uur een reactie. Meestal dezelfde dag nog.

Je kan ook altijd bellen wanneer het jou uitkomt.

  • Foto's
Foto's

Omschrijving

Percy Cotter - No.6 Commando - D-Day. (FOR ENGLISH TEXT - SCROLL DOWN PLEASE )

Elk jaar viel er bij ons thuis een kerstkaart in de bus die anders was dan alle andere kerstkaarten.

De kaart was spierwit. Voorop in het zilver een commando dolk en daaronder Commando. Soms zat er een donkergroene strik door de kaart maar meestal waren ze wit.

De kaart had altijd een vriendelijk berichtje aan mijn vader "John" ( Jan) en was afkomstig van de Britse oud commando Percy Cotter. Mijn vader Jan.J. Woltjes was kapitein bij North Sea Ferries (NSF) en kende Percy Cotter uit Hull (Engeland). Hij vertelde dat Percy in de oorlog commando was geweest en half verlamd was geraakt in een gevecht.

Als kind wilde ik natuurlijk graag meer weten over het hoe, waarom, etc. maar mijn vader vond het niet gepast daar naar te vragen, hetgeen ik wel begreep.

En na de kerst, als de kerstkaarten werden opgeruimd, kreeg ik deze speciale kaart. Zo had ik gaandeweg een heel stapeltje van "commando-kaarten van Percy Cotter verzameld. En elk jaar kwam er een bij.

Totdat het 2005 (of 2006) was en Percy Cotter op 84 jarige leeftijd overleed aan longontsteking. Van mijn vader kreeg ik een krantenknipsel "GILBERDYKE : MOURNERS RECOUNT HEROIC DEEDS OF WAR HERO. CELEBRATION OF A LIFE LESS ORDINARY". (zie foto).

En in het artikel stond het verhaal achter de kerstkaart...

Percy Cotter, ooit geboren in Australië, was voor de oorlog bij het leger gegaan. Hij werd ingedeeld bij de Gordon Highlanders en maakte o.a. onderdeel uit van de British Expeditionary Force (BEF) die in 1940 tegen de Duitsers vocht in Noord Frankrijk en later vanuit Duinkerken (Fr.) werd geëvacueerd.

Hij gaf zich daarna op als vrijwilliger voor de commando opleiding, behaalde die en diende bij No.12, No.62, en No.6 Commando en vocht bij meerdere verrassingsaanvallen ( commando-raids ) in bezet Frankrijk en Noorwegen.

Percy Cotter komt ook voor in het boek over deze commandoraids : The Small Scale Raiding Force (Brian Lett) van uitgever Pen & Sword Books Ltd. ISBN: 9781781593943. Hierin staat zijn deelname als Lance Corporal Percy Cotter (P.132) aan operatie Fahrenheit. Een aanval van No.12 Commando met 10 man op een Duits radiostation op Pointe de Plouezec aan de Franse kust.

D-Day, 6 Juni 1944, (Normandië)

In Juni 1944 landt hij als commando ( bij het No.6 Commando, 1st Special Service Brigade ) per landingsboot op SWORD beach in Normandië (Fr.). Hun target was landinwaarts trekken en aansluiting vinden bij de parachutisten die twee bruggen hadden veroverd. Dit waren de beroemde Pegasusbridge en de brug over de Orne. Deze lagen zo'n 10 miles landinwaarts en dit target weten ze snel te behalen.

Neergeschoten door een sluipschutter:

Ook op D-Day plus 5 (Vijf dagen na D-day) is zijn unit in gevecht met Duitse troepen. Percy viel een stelling aan waar een Duits machinegeweer stond. In het gevecht stond hij ineens oog in oog met vier Duitse soldaten, die een wapen op hem richtte maar het wapen ging niet af. Wonderbaarlijk genoeg blokkeerde zijn Stengun, In een flits pakte Percy Cotter zijn Fairbairn-Sykes commandodolk en viel aan. Een Duitse sluipschutter had hem echter in het vizier en schoot Percy met 1 kogel in het hoofd neer. Percy overleefde de hoofdwond wel, maar was de rest van zijn leven verlamd aan een kant van zijn lichaam en gebruikte zijn linkerarm.

Na de oorlog wordt Percy Cotter, ondanks zijn verlamming, succesvol zakenman en schopt het tot Managing Director of Goole's Holland Steam shipping company.

Percy Cotter leert nog vliegen op zijn 67ste (!) en enkele weken voor zijn dood maakte hij nog een final flight. ( geregeld door een ex-test pilot Mr.Wormaid.) Hij zei over Percy : "He was a kind and a gentle man". "But he was typically British during the war, extremely tough".Percy Cotter en zijn vrouw Muriel Cotter hebben twee dochters : Shirley Cotter & Stephanie Cotter.--------------ENGLISH TEXT -------------------------- ENGLISH TEXT -------------------------------

A CHRISTMAS CARD FROM WAR VETERAN PERCY COTTER - NO.6 COMMANDO - D-DAY

Every year a Christmas card arrived at our home. It was different from all other Christmas cards.

The card was pure white. On the front it had a silver commando dagger and below it the word Commando. Sometimes there was a dark green ribbon through the card but usually it was white.

The card always had a friendly message to my father “John” (Jan) and it came from the British commando veteran Percy Cotter. My father was captain of a ship and knew Percy Cotter from Hull, England. He said Percy had been with the commandos during the war and was half paralyzed due to combat.

As a child I naturally wanted to know more about the how, why, etc. but my father did not think it was appropriate to ask, what I did understand.

And after Christmas, when the Christmas cards were cleared, I got this special card and along the way I had a whole stack of Percy Cotter's commando cards. And one was added every year.

Until it was 2005 (or 2006) and Percy Cotter died of pneumonia at the age of 84. My father gave me a newspaper clipping “GILBERDYKE: MOURNERS RECOUNT HEROIC DEEDS OF WAR HERO. CELEBRATION OF A LIFE LESS ORDINARY. (see picture).

And the article told the story behind the Christmas card ...

Percy Cotter had joined the army before the war. He was assigned to the Gordon Highlanders and was part of the British Expeditionary Force (BEF) that fought against the Germans in Northern France and was later evacuated from Dunkirk (Fr.).

He then volunteered for commando training, completed it and served with No. 12, No. 62, and No. 6 Commandos, and fought several surprise attacks (commando raids) in occupied France and Norway.

Percy Cotter is also featured in the book on these command raids: The Small Scale Raiding Force (Brian Lett) by publisher Pen & Sword Books Ltd. ISBN: 9781781593943. It states his participation as Lance Corporal Percy Cotter (P.132) in Operation Fahrenheit. An attack of No.12 Commando with 10 men on a German radio station at Pointe de Plouezec on the French coast.

D-Day, June 6, 1944, (Normandy)

In June 1944 Percy Cotter and his comrades ( No.6 Commando, 1st Special Service Brigade ) land (by landing boat) on SWORD beach in Normandy (Fr.). Their target was to move inland and connect with the paratroopers who had captured two bridges. These were the famous Pegasus Bridge and the bridge over the Orne. These were about 10 miles inland and they managed to achieve this target quickly.

Shot by a sniper:

On D-Day plus 5 (Five days after D-day) his unit is in combat with German troops. Percy attacked a position with a German machine gun. In the fight he suddenly came face to face with four German soldiers, who pointed a weapon at him but the weapon did not fire. Miraculously, his Stengun jammed. In a flash, Percy Cotter grabbed his Fairbairn-Sykes commando dagger and charged. However, a German sniper had him in their sights and shot Percy with 1 bullet in the head. Percy survived the head injury, but was paralyzed on one side of his body for the rest of his life.

After the war, Percy Cotter, despite his paralysis, became a successful businessman and became Managing Director of Goole's Holland Steam shipping company.

Percy Cotter still learned to fly at the age of 67 (!) And a few weeks before his death he made a final flight. (arranged by ex-test pilot Mr. Wormaid.) He said of Percy, "He was a kind and a gentle man." “But he was typically British during the war, extremely tough”.

Percy Cotter and his wife Muriel Cotter have two daughters : Shirley Cotter & Stephanie Cotter.Dear reader from the UK. If you have a better photo of Percy Cotter than the one we used (copy of newspaper), I request that you send it to: info@kosmosia.nl or J.J.Woltjes, Termeerweg 1, 3603AS Maarssen, The Netherlands.